Izdoti jauni noteikumi lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatas un ciltsreģistra kārtošanai

Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu.

Jaunie noteikumi paredz lauksaimniecības dzīvniekus ciltsgrāmatā ierakstīt un ciltsreģistrā reģistrēt atbilstoši ES Dzīvnieku audzēšanas regulā* noteiktajam. Tas nozīmē, ka ciltsgrāmatas pamatdaļā ir jāieraksta tikai tie dzīvnieki, kuru vecāki un vecvecāki arī ir ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatas pamatdaļā.

Atjaunojamo šķirņu un apdraudēto šķirņu lauksaimniecības dzīvniekus ir atļauts ierakstīt ciltsgrāmatas pamatdaļā ar atvieglotām prasībām. Tas nepieciešams tādēļ, ka minēto šķirņu tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir ļoti mazs un šķirnes saglabāšanā ir jāiesaista visi lauksaimniecības dzīvnieki, kurus biedrības uzskata par atbilstošiem šķirnei.

Lai lauksaimniecības dzīvnieku ierakstītu ciltsgrāmatā vai reģistrētu ciltsreģistrā, dzīvnieka īpašniekam jāiesniedz iesniegums šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībā vai krustojuma cūku audzētāju organizācijā. Taču daļai biedrību un organizāciju ar ganāmpulka īpašniekiem ir noslēgti līgumi, kuros ir noteikti arī ciltsgrāmatas kārtošanas jautājumi. Ja minētajos līgumos ir noteikts, ka biedrība un organizācija pati sekos līdzi ganāmpulka dzīvnieku izmaiņām un atbilstošos dzīvniekus ierakstīs ciltsgrāmatā vai reģistrēs ciltsreģistrā, tad papildu iesniegumu nav vajadzības iesniegt.

Biedrības vai organizācijas speciālisti, kārtojot ciltsgrāmatu, drīkst pieprasīt no ganāmpulka īpašnieka papildinformāciju par lauksaimniecības dzīvniekiem, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieka eksterjera vērtēšanas rezultātus vai citus datus, nosaka jaunie noteikumi.

Biedrībai vai organizācijai dzīvnieks ciltsgrāmatā jāieraksta vai ciltsreģistrā jāreģistrē mēneša laikā pēc iesnieguma un papildinformācijas saņemšanas no ganāmpulka īpašnieka vai atbilstoši iepriekš minētajā līgumā noteiktajam termiņam.

Jaunie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2014. gada 1 .jūlija noteikumus Nr. 361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”.

Noteikumi “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”)

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška