Pirms nolemjat pirkt šķirnes mīļdzīvnieku ar ciltsrakstiem, ieskatieties reģistrā!

Ja plānojat iegādāties šķirnes kaķi, šķirnes suni vai šķirnes sesku ar ciltsrakstiem, tad pirms darījuma veikšanas ieteicams pārliecināties, vai attiecīgās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācija ir reģistrējusies Lauksaimniecības datu centra (LDC) šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrā. Tikai šīs organizācijas, kuras ir reģistrējušās LDC, ir tiesīgas izsniegt ciltsrakstus. Informācija par reģistrētām šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām ir pieejama LDC tīmekļvietnē.

Kādēļ iesakām to izdarīt? Lai jūs kā pircējs pārliecinātos, ka audzētājs vai audzētava, no kuras pērkat savu mīļdzīvnieku, pārstāv organizāciju, kura ir tiesīga nodarboties ar šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanu, pavairošanu un tirdzniecību. Iegādājoties mīļdzīvnieku no reģistrētas organizācijas, jūs kā nākamais mīļdzīvnieka īpašnieks pasargāsit sevi no attiecīgai šķirnei neatbilstoša dzīvnieka iegādes, un tam izsniegtie ciltsraksti būs atbilstoši vienotām prasībām. Ja lolojumdzīvnieka audzēšanas procesā jums radīsies jautājumi vai neskaidrības, jums būs iespēja vērsties neskaidrību risināšanai pie attiecīgās organizācijas, kura izsniegusi ciltsrakstus.

Piemērs. Jūs vēlaties pirkt šķirnes mīļdzīvnieku (šķirnes kaķi, suni vai sesku) ar ciltsrakstiem un esat sazinājies ar dzīvnieka pārdevēju (audzētāju vai audzētavu). Pirms darījuma veikšanas jūs vēlaties pārliecināties, vai attiecīgais audzētājs vai audzētava sadarbojas ar organizāciju, kura ir reģistrēta LDC datubāzē un ir tiesīga izsniegt ciltsrakstus. To izdarīt nav sarežģīti – jums jāinformē šķirnes dzīvnieka pārdevējs, ka vēlēsities arī ciltsrakstus. Ja šos ciltsdokumentus būs izsniegusi LDC tīmekļvietnē reģistrēta organizācija, tas ir apliecinājums, ka pārdevējs (audzētājs vai audzētava) mīļdzīvniekus audzē saskaņā ar valstī noteiktajām labturības prasībām un ievēro dzīvnieku pavairošanas nosacījumus. Ja jūs šķirnes mīļdzīvnieku nopirksiet no pārdevēja (audzētāja vai audzētavas), kurš nesadarbojas ar organizācijām vai arī sadarbojas ar tādu organizāciju, kura nav reģistrējusies LDC (organizācija nav atrodama reģistrā), tad dzīvniekam izsniegtie ciltsraksti nebūs uzskatāmi par atbilstošiem un dzīvnieka patiesā izcelsme var būt apšaubāma.

Lai izslēgtu situācijas, kad iegādātais mīļdzīvnieks neatbilst attiecīgai šķirnei un tam izsniegtie ciltsraksti rada šaubas, Latvijā patlaban tiek sakārtota šķirnes mīļdzīvnieku audzēšanas un pavairošanas sistēma. Šā gada 11. janvārī spēkā ir stājušies noteikumi “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība” (Nr. 10, 08.01.2019.). Noteikumi noteic vienotas prasības: kā visām šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām ir jāreģistrējas, kā jākārto ciltsgrāmata un jāizsniedz ciltsraksti un kā jāveic citas ar ciltsdarbu saistītas darbības pēc vienotām prasībām.

Jaunie noteikumi palīdzēs izveidot vienotu kārtību šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju darbībai, tādējādi šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku pircējiem būs iespēja pārliecināties, vai viņu nolūkotais mīļdzīvnieks ir pavairots atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai un tam izsniegtie ciltsraksti nerada šaubas par izcelsmi. Savukārt organizācija, kura izsniegusi ciltsrakstus, uzņemsies atbildību par šā dzīvnieka pavairošanu atbilstoši prasībām un tam izsniegtajiem dokumentiem.

__________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška