Vēstures stunda piemiņai un cerībai.

Pirmdien, 25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, vēstures stundu 6. – 12. klases skolēniem bija sagatavojis Andrejs Migla, režisors, dramaturgs un rakstnieks.  Skolēni uzmanīgi klausījās erudīto un saistošo stāstījumu par mums, mūsu novadu, Latviju “toreiz” un tagad, par novadniekiem –  izcilām personībām –  un notikumiem, kuri veidojuši mūsu valsts vēsturi.

Skolas bibliotēka saņēma dāvinājumu – Andreja Miglas jauno  vēsturisko romānu “Dzintara stars” un ludziņu krājumu bērnu teātra pulciņam.

Kopā ar skolēniem rakstnieka atmiņu  stāstījumu  klausījās viesi – gan 1941.,  gan 1945. gadā no Vaiņodes un Embūtes izsūtītie deportētie, kuri rīta pusē nolika ziedus un iededza sveces pie piemiņas akmeņiem Vaiņodes dzelzceļa malā un Vībiņu centrā, pieminot tuviniekus, kuru dzīvības izgaisa svešumā.

1.–  5. klašu skolēni noskatījās amatierfilmu (Alda Prūse) par Vaiņodes novada bērniem, kuri kopā ar vecākiem tika deportēti uz mazapdzīvotiem un attāliem PSRS rajoniem.

Māra Tamuža

Author: Armands Radzuška