Vaiņodes VPVKAC

VAIŅODES NOVADA VPVKAC

i n f o r m ē

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Vaiņodē no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim klientu apkalpošanu un konsultēšanu veiks tikai attālināti!

Tālr: +371 63464954, E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv

Klātienes apmeklējums iespējams tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar KAC speciālistu.

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus. Valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Klientiem, kam nav iespējams iesniegt iesniegumus VSAA elektroniski, ir iespēja pilnvarot KAC speciālistu, kurš iesniegs iesniegumu VSAA jūsu vietā. Par pilnvarojumu lūgums sazināties zvanot +371 63464954.

Būsim atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai.

Informācija var tikt papildināta!

Vaiņodes novada VPVKAC


Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Raiņa ielā 23a, Vaiņodē


Mārtiņš Fricsons
Vita Barakauska
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 23a
Tālrunis: +371 6 3464954
E-pastsvainode@pakalpojumucentri.lv

Klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdiena:8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena:8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena:8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena:8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Sestdiena:
Svētdiena:

Valsts iestāžu pakalpojumi, kurus VPVKAC speciālists
nodrošina katru darba dienu:

 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). VPVKAC informē iedzīvotājus par šādiem Iestādes pakalpojumiem:
 1. Profesionālās piemērotības noteikšana
 2. Profesionālā rehabilitācija
 3. Transportlīdzekļa pielāgošana
 • Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). VPVKAC informē iedzīvotājus par šādiem Būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem pakalpojumiem:
 1. Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”.
 2. Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu.
 3. Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
 1. Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP62/Apraksts
 2. Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP63/Apraksts
 3. Mani dati VDEĀVK. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP64/Apraksts
 4. Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP176/Apraksts
 5. Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP62/Apraksts
 6. Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP63/Apraksts
 7. Mani dati VDEĀVK. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP64/Apraksts
 8. Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana. https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP176/Apraksts
 • Valsts zemes dienests – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
 • Lauksaimniecības datu centrs – Sniedz informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju. https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts
 • Uzņēmumu reģistrs – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
 • Nodarbinātības valsts aģentūra – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
 • Valsts darba inspekcija – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
 • Lauku atbalsta dienests – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
 • Vaiņodes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:
 1. Sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Vaiņodes novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 2. Sniedz informāciju par Vaiņodes novada domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 3. Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Vaiņodes novada domei, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
 4. Sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Vaiņodes novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 5. Sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Vaiņodes novada Domei.
 • Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: sūtīt jautājumu vai elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: dome@vainode.lv
  Elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
  Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts (.pdf)

Kā saņemt savu e-adresi

No 2019. gada sākuma e-adresi var izmantot visi, tāpēc būtu labi zināt, kā to pieslēgt.

Lūdzu noskatieties video, tajā vienkāršā veidā tiek paskaidrots kā iedzīvotājiem pieslēgt e-adresi.

Jautājumi par e-adresi un pieteikumu forma – https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 10.pantam privātpersonām, kas izmantos portālu Latvija.lv, būs pieejama funkcionalitāte, kas ļaus piešķirt tiesības uz e-adreses kontu citai fiziskai personai.

Author: Rajah