Vaiņodes VPVKAC

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Raiņa ielā 23a, Vaiņodē

Mārtiņš Fricsons
Vēra Rubeze
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 23a
Tālrunis: +371 6 3464954
E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv

Klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Vaiņodē.

Vaiņodes novada VPVKAC mērķis ir pieņemt iesniegumus, sniegt informāciju un konsultēt klientus par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu E-pakalpojumu lietošanu.

Informāciju un konsultācijas var saņemt:

 • vēršoties personīgi Raiņa ielā 23A, Vaiņodē
 • zvanot pa tālr. 63464954
 • sūtot elektronisko pastu uz:

dome@vainode.lv (par Vaiņodes novada pašvaldības jautājumiem)

vainode@pakalpojumucentri.lv (par valsts iestāžu pakalpojumiem)

Valsts iestāžu pakalpojumi kurus VPVKAC speciālists nodrošina katru darba dienu:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) – Pieņem iesniegumus VSAA pakalpojumiem, sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.  https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/e-pakalpojumi-ar-saiti-uz-portalu-latvija-lv/

Valsts ieņēmumu dienests (VID)  Sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem, palīdz iesniegt Gada ienākumu deklarāciju (https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija) un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.  https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi

Valsts zemes dienests – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Lauksaimniecības datu centrs – Sniedz informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju. https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts

Uzņēmumu reģistrs – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Nodarbinātības valsts aģentūra – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Valsts darba inspekcija – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Lauku atbalsta dienests – Sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Vaiņodes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

 • Sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Vaiņodes novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • Sniedz informāciju par Vaiņodes novada domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Vaiņodes novada domei, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
 • Sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Vaiņodes novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • Sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Vaiņodes novada Domei.

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • sūtīt jautājumu vai elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: dome@vainode.lv

Elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts (.pdf)

Kā saņemt savu e-adresi

No 2019. gada sākuma e-adresi var izmantot visi, tāpēc būtu labi zināt, kā to pieslēgt.

Lūdzu noskatieties video, tajā vienkāršā veidā tiek paskaidrots kā iedzīvotājiem pieslēgt e-adresi.

Jautājumi par e-adresi un pieteikumu forma – https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 10.pantam privātpersonām, kas izmantos portālu Latvija.lv, būs pieejama funkcionalitāte, kas ļaus piešķirt tiesības uz e-adreses kontu citai fiziskai personai.

Informējam, ka šāda funkcionalitāte nebūs pieejama no 01.01.2019 no VRAA neatkarīgu iemeslu dēļ. Plānots, ka funkcionalitātes pieejamība tiks atjaunota līdz 01.02.2019.

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2016. gada 28. septembris
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Rudīte un Everts
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: