11.Gaismas svētki Vaiņodē, svētdien, 2016.gada 11.septembrī

Šogad Gaismas svētkus organizēšanu apņēmusies Vaiņodes Sv. Krusta katoļu draudze.

11:00 Dievkalpojums ar Bīskapa vizitāciju, kurā piedalās arī citu konfesiju mācītāji un kristieši.
Baltajā stundā (ap plkst.12:30) sarunas par tēmu vai mēs, kristieši, esam paraugs citiem:

Pāvila vēstule filipiešiem.
3:17 Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga…

Ap 14:00 sadraudzība Vaiņodes Sv.Krusta katoļu draudzes dārzā.

Visi mīļi gaidīti!

Author: Armands Radzuška