12.03., plkst. 10:00 – Mācības: Lauksaimniekiem un citiem mazajiem uzņēmējiem būtiskas nodokļu aktualitātes un grāmatvedības jautājumi 2015. gadā.

Durbes kultūras namā.

SATURS
1. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

  •   ar nodokli neapliekamie ienākumi
  • izmaiņas atvieglojumu piemērošanā
  • lauksaimniecības zemes atsavināšana
  • sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis
  • minimālā ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība

2. Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu un avansa maksājumu aprēķināšana
3. Pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas
4. Būtiskākās normas patentmaksas un fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem
5. Mikrouzņēmumu nodokļa aktualitātes
6. Mazajiem uzņēmējiem būtiskākie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
7. Atbildes uz jautājumiem

Lektore:
INGUNA LEIBUS, Dr.oec., LLU grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore.

MĀCĪBĀM OBLIGĀTA PIETEIKŠANĀS darba laikā līdz 9. martam (ieskaitot).
Ja kādam ir jautājumi, kas nav ietverti saturā, zvaniet Maijai, lai informētu lektori.
Pieteikties Maijai Lankupai zvanot pa tālruņiem: 63484987 vai 26263682.

Author: Mārtiņš