2019. gada 1. pusgadā Latvijas lauku apvidos atjaunoti 15 meliorācijas objekti 190 km garumā

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) 2019. gadā turpina īstenot plūdu risku lauku teritorijās samazināšanai paredzētos darbus, ieguldot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļus meliorācijas objektu atjaunošanā Latvijas lauku apvidos.

2019. gada 1. pusgadā ZMNĪ atjaunojusi un ekspluatācijā nodevusi 15 meliorācijas objektus ar kopējo garumu 190,31 km (publiskais finansējums – 3,37 miljoni eiro). Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana labā stāvoklī ir ļoti nozīmīgs uzdevums, jo tās ikdienā pasargā no plūdiem tūkstošiem reģionu iedzīvotāju, lauksaimnieku un uzņēmēju, viņu sējumus, stādījumus un meža zemes, viņiem piederošās būves, tehniku un saimniecības, autoceļus, tiltus un citus infrastruktūras objektus.

2019. gada 1. pusgadā atjaunotie un ekspluatācijā nodotie meliorācijas objekti:

 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Svēpaine” atjaunošana Tērvetes novada Tērvetes un Bukaišu pagastos un Auces novada Ukru pagastā – 25,7 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Vīksniņa” atjaunošana Vecumnieku novada vecumnieku pagastā un Ķeguma novada Birzgales pagastā – 21,62 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Skursteņu strauts” atjaunošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Vircavas, Sesavas pagastos – 21,4 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Birztala” atjaunošana Priekules novada Kalētu, Gramzdas un Priekules pagastos – 15,47 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Skalda” atjaunošana Aizputes novada Lažas un Kazdangas pagastos – 12,38 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Vija” pārbūve Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos – 11,76 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Lāņupe” atjaunošana Durbes novada Durbes, Dunalkas un Vecpils pagastos – 11,26 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Standze” atjaunošana Ventspils novada Tārgales un Piltenes pagastā – 11,26 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Malva” atjaunošana Bauskas novada Mežotnes un Codes pagastos – 10,08 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Niedrupīte” atjaunošana Viļakas novada Vecumu pagastā – 10,5 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Nr.10” atjaunošana Preiļu novada Preiļu un Saunas pagastos – 10,27 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Mozgupe” atjaunošana Rēzeknes novada Feimaņu, Maltas, Silmalas pagastos – 9,5 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Pedele” atjaunošana Valkas novada Ērģemes un Valkas pagastos – 6,62 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Dedums” atjaunošana Beverīnas novada Trikātas un Brenguļu pagastos – 6,5 km;
 • valsts nozīmes ūdensnotekas “Sudmaliņupe” atjaunošana Talsu novadā Ģibuļu pagastā – 4,77 km.

Kopumā ZMNĪ no ELFLA meliorācijas objektu atjaunošanai 2014.-2020. gadu periodā ir paredzēti 36,6 miljoni eiro.

Papildus ELFLA finansētajiem projektiem ZMNĪ īsteno arī valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, lai novērstu vai samazinātu plūdu riskus, ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu. Kopumā ERAF atbalsta pasākumam “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” 2014.-2020. gadā Latvijā paredzēti 43,4 miljoni eiro.

____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška