26.03., plkst.11:00 – Seminārs “INTEGRĒTĀ AUGU AUDZĒŠANA” Grobiņā.

Grobiņas k/c Robežnieki

Semināra programma :

1. Integrētā augu aizsardzība Latvijā – ieviešanas vēsture, šodienas aktualitātes, nākotnes redzējums. (Anitra Lestlande – VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa)

2. Augšņu agroķīmiskās izpētes/ augšņu analīžu nozīme integrētajā augu aizsardzībā. Mēslošanas plāna būtība un sastādīšanas pamatprincipi. (Valija Kārkliņa, Guna Šmitiņa – VAAD Augšņu agroķīmiskās izpētes daļa)

3. Optimālas agrotehnikas, augu maiņas nozīme integrētajā augu aizsardzībā. Dažādas kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. (Inta Jakobija – VAAD Integrētās augu aizsardzības daļa)

4. Kaitīgo organismu monitorings, tā nozīme integrētajā augu aizsardzībā. (Māra Bērziņa – VAAD Kurzemes reģionālā nodaļa)

Visi laipni aicināti!

Author: Mārtiņš