No 6. jūlija līdz 4. augustam Lauku atbalsta dienests izsludinājis pieteikšanos projektiem “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

No 6. jūlija līdz 4. augustam Lauku atbalsta dienests izsludinājis pieteikšanos projektiem “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, atbalstot šādas aktivitātes:

  • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana;
  • Laukumu būvniecība vai pārbūve pie rašošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve;
  • Pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana sūnu purvā vai kūdras purvā.

 

Novecojušas, nefunkcionējošas meliorācijas sistēmas- tā ir samilzusi un sāpīga lauksaimnieku problēma, kuras risināšana prasa ievērojamus finanšu līdzekļus.

Eiropas atbalsts ir viens no risinājumiem, bet pieteikšanās ietver daudzus nosacījumus.

Lai palīdzētu izprast un iedrošinātu startēt projektā, Grobiņas novada dome aicina visus interesentus uz tikšanos Grobiņā, kultūras centrā Robežnieki, š.g. 9.jūlijā plkst 14.00.

 

   Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā, projektēšanā, priekšdarbu veikšanā konsultēs speciālists no MELIOLAT- Arvils Jurķelis,

  LLKC Liepājas konsultāciju biroja speciālists informēs par projekta sagatavošanas niansēm.

  Lauku Atbalsta Dienesta pārstāvis informēs par projekta iesniegšanas kārtību.

  Grobiņas novada domes Attīstības nodaļas speciālists dalīsies pieredzē par iepriekšējā pieteikšanās kārtā realizētajiem projektiem meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā.

 

Author: Armands Radzuška