Aicinājums atsaukties tūrisma uzņēmējiem!

Ja varat piedāvāt tūristiem un ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem piedāvāt savus pakalpojumus (viesu nami, lauku mājas, atpūtas vietas, pirtiņas, laivu nomu, maizes cepējas, siera sējējas, mājās ražotu produkciju piedāvātāji u.c.) Vaiņodes novada teritorijā, aicinām sazināties, lai jaunajā mājas lapā un atjaunotajos tūrisma materiālos iekļautu informāciju par Jūsu piedāvājumu.
Lūgums sazināties arī tad, ja jau esat jau iekļauti tūrisma bukletos, lai  precizētu vai papildinātu jau esošo informāciju!
Mājaslapas vajadzībām aicinu informēt par pakalpojuma veidu, izveidot uzrunājošu aprakstu vai izveidosim to kopā, norādīt kontaktinformāciju, kā arī iesūtīt labas kvalitātes fotogrāfijas, kas raksturo Jūsu pakalpojumu.

Kontakti: turisms@vainode.lv .
Telefona nr.: +37163451572

I.Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Author: Armands Radzuška