Aktualitātes pieaugušo izglītībā.

Izglītības politika

 1. Laikā no 17. – 31.janvārim trīs diskusiju posmos norisinājās izglītībai veltītais forums «Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva»,  ko rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija un  Izglītības un zinātnes ministrija.  Foruma mērķis – vienoties par tādu Latvijas izglītības sistēmas mērķi nākamajiem desmit gadiem, lai ceļā uz to ikviens indivīds varētu īstenot savus mērķus un vienlaikus tiktu nodrošināta Latvijas tautsaimniecības attīstība. Foruma materiāli un videoieraksts pieejams šeit
 2. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 4.februārī skatīja jautājumu “Par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu ar pedagogiem”. Prezentācija par Latvijas bankas pētījumu “Kāpēc mācību sasniegumi dažādās Latvijas skolās ir tik atšķirīgi” pieejama šeit.  
 3. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 11.februārī skatīja jautājumu “Pieaugušo izglītība Latvijā”. Prezentācijas pieejamas šeit
 4. Saeimā  14.februārī norisinājās konference “Inovācijas un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”. Pasākuma mērķis – sekmēt uzņēmēju un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību, lai veicinātu darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanu.   Konferences programma, prezentācijas un videoieraksts pieejams šeit. Dagnijas Vanagas prezentācijā sniegta statistika par pieaugušo izglītības īstenošanu profesionālās izglītības iestādēs reģionu griezumā. 
 5. IZM EPALE projekta ietvaros 6.februārī notika Kurzemes reģionālais seminārs “Attīstām sadarabību, piedāvājumu, iesaisti”. Seminārā piedalījās Labklājības ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji. Semināra programma, prezentācijas un darba grupu diskusiju apkopojums pieejams šeit.
 6. Projekta “Izaicinājumi un risinājumi ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai Latvijā” noslēguma pasākums notika 18.februārī. tajā tika prezentēts buklets, kurā pētnieki apkopojuši diskusiju rezultātus un ieteikumus piecās tēmās: izglītības loma kvalificēta darbaspēka noturēšanā un piesaistē reģionā, kvalificētu speciālistu migrācija, kultūra kā reģiona attīstības virzītājspēks, demogrāfiskie procesi un migrācija, kā arī demogrāfiskā politika. Ar bukletu un pasākuma prezentācijām var iepazīties šeit. 

Iespējas piedalīties: 

 1. Biedrība “Latvijas jauno zemnieku klubs””sadarbībā ar SIA “Gaižēni” rīko apmācību ciklu jaunajiem lauku entuziastiem. Apmācībām var pieteikties ikviens interesents, kurš ir ieinteresēts attīstīt sevī līderi un pilnveidot savas prasmes, kā arī vēlas attīstīt lauku reģionus un būt daļa no darbīgas Latvijas lauku jaunatnes. Apmācības ir bez maksas, tiek nodrošināta nakšņošana viesu namā un visas ēdienreizes. Pieteikšanās līdz 28. februārim. Vairāk 
 2. Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu aicina uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus apmeklēt dažādības vadības mācības vadītājiem (Skatu punkti: Ieguvumi) un darbiniekiem (Skatu punkti: Cieņa). Mācības ir bez maksas un to laikā tiek nodrošinātas naktsmītnes un ēdināšana.  Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas. Uzzināt vairāk par programmu un reģistrēties mācībām (līdz 28. februārim) iespējams šeit  
 3. 5.martā Liepājā notiks Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēts seminārs “Darba projektu iesējas jauniešu nodarbināšanai”. Vairāk
 4. 11.martā NVO namā Rīgā notiks seminārs “Radošums tekstu, relīžu, uzsaukumu rakstīšanā”. Semināru vadīs Skrundas televīzijas ziņu producente  Ieva Benefelde. Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs pieejama šeit
 5. Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt vairākas programmas datorikā  
 6. Organizācija “Zaļā brīvība” līdz 2020. gadam ar Eiropas Komisijas Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas programmas atbalstu īsteno projektu “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā”  Biedrība piedāvā izbraukuma seminārus par šo tēmu, ja dalībnieku skaits ir vismaz 50 cilvēki. Vairāk 
 7. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no 23.līdz 27. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.  Digitālās nedēļas laikā tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. Vairāk

Noderīga pieredze:

 1. KPR īstenotā Erasmus + projekta “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm”otrā mācību sesija no 10. – 14. februārim notika Šauļos. Par norisi un ieguvumiem vairāk .  
 2. 13.februārī notika EPALE vebinārs “Videi draudzīgas izvēles cilvēka ikdienas dzīvē”, kuru vadīja Māris Olte, Viņš stāstīja par ilgtspējīgiem risinājumiem mājsaimniecībās, vides izglītību un citiem zaļā dzīvesveida jautājumiem. Vebināra ieraksts pieejams šeit . 
 3. Interesants mācīšanās darot  pasākums tiek piedāvāts rīdziniekiem – pilsētvides domāšanas spēle Purvciemā
 4. Idejām var noderēt ieskats Neformālās izglītības programmās rīdziniekiem.

 Dr.paed. Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte

Author: Armands Radzuška