Animācijas video par droša darba pamatprincipiem

Labklājības ministrija ir izstrādājusi  informatīvu un izglītojošu animācijas video materiālu par droša darba pamatprincipiem strādājot ārpus biroja. Nosūtam Jums šo publicitātes materiālu ar cerību, ka tas varētu noderēt Jūsu ikdienas darbā, kā arī tālākai izplatīšanai, ja uzskatīsiet to par nepieciešamu. 

Animācijas video ir pieejams labklājības ministrijas Youtube kontā šeit:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLl4idIxUxBoHPMQsr1LGYY8OlN-Z6WLPQ

Madara Puķe 

Labklājības ministrijas 
Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 
projekta vadītāja 
E-pasts: madara.puke@lm.gov.lv 
Tālr.  67782957,  26344600

Labklājības ministrija 
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331 
www.lm.gov.lv 

Author: Armands Radzuška