PAPILDINĀTS. „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā”

Norisinās projekta ´“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
dabas parka “Embūte” teritorijā” realizācija.

Papildināts 30.janvārī

Ir noslēgusies projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Embūte” teritorijā” realizācija. Ir veiktas projekta ietvaros plānotās aktivitātes. Uzbūvētie infrastruktūras objekti ir nodoti ekspluatācijā. Uz pavasari atlikti vides sakārtošanas darbi novērošanas torņa apkārtnē – zemes izlīdzināšana un zāliena iesēšana. Šos darbus nebija iespējams veikt meteoroloģisko apstākļu dēļ.

Embūtes dabas parks jaunajā tūrisma sezonā būs apmeklētājiem vēl pieejamāks un interesantāks. Skatu tornī uzstādītais apmeklētāju skaitītājs uzskaitīs parka apmeklētājus un iegūtā informācija būs izmantojama statistikas datu iegūšanai. Jaunizbūvētās kāpnes, laipas un atpūtas laukumi, kuri aprīkoti ar atpūtas soliņiem un  atkritumu urnām ļaus samazināt antropogēno slodzi. Tas nozīmē, ka tiek samazinātas cilvēku iedarbības sekas – augsnes nomīdīšana, augošo biotopu bojāšana vai pat  iznīcināšana. Sākoties tūrisma sezonai dabā tiks uzstādītas informatīvās plāksnes par biotopiem un “Veselības maršruta” informatīvās plāksnes. Infrastruktūras paredzamais kalpošanas ilgums ir 10 gadi. Skatu tornim 15 gadi.

foto: Harijs Sudmalis
foto: Harijs Sudmalis

 

Papildināts 30.oktobrī

Rudens ir ienācis arī dabas parkā “Embūte”, kurā norisinās projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Embūte” teritorijā” būvdarbi. darbi notiek par spīti biežajām lietavām un aukstajam vējam. Turpinās kāpņu izbūve un skatu torņa būvniecība. Situācija dabā mēdz ieviest nelielas korekcijas attiecībā uz Tehniskajā projektā paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem, kuri tiek atrunāti autoruzraudzības kārtībā, izdarot atzīmes autoruzraudzības un būvdarbu žurnālos. Būvniecībā tiek izmantoti ar sertificētiem, videi draudzīgiem sastāviem impregnēti kokmateriāli. Pēc lielo infrastruktūras objektu – skatu torņa un kāpņu pilnīgas izbūves, tiks uzstādīti arī soliņi, atkritumu urnas un informācijas stendi.

===<>===

2017.gada 31. maijā ir uzsākta projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Embūte” teritorijā”. Par projekta realizāciju noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekts ir jārealizē 2017. gada 30. novembrim. Būvdarbi notiek saskaņā ar SIA “BM projekts” izstrādāto tehnisko projektu un tas ietver sekojošas aktivitātes:

  • izbūvēt 7 jaunas koka kāpņu konstrukcijas ar kopējo garumu 124,82 m, esošo demontēto kāpņu vietās un jaunās projektējamās teritorijās, kas ļaus brīvāk pārvietoties. Kāpnēm paredzēta margu izbūve gar abām pusēm;
  • izbūvēt 3 jaunas koka laipas uz balstiem ar kopējo garumu 27,64 m, esošo demontēto laipu uz balstiem vietās un jaunā projektētā teritorijā. Laipu koka konstrukcija ir piemērota gājēju slodžu uzņemšanai;
  • izbūvēt 3 atpūtas vietu koka platformas, kuras tiks aprīkotas ar soliem un atkritumu urnām.

Lai optimizētu apmeklētāju plūsmu, projekta ietvaros paredzēts demontēt esošos informācijas stendus vietā uzstādot jaunus – 1 lielo stendu, 6 informatīvus stendus par sastopamajiem biotopiem, raksturīgajiem mežu, pļavu tipiem un 5 informatīvus stendus „Veselības maršruts”.

Būvdarbus veic SIA “Ventars”. Būvdarbu līgums noslēgts par summu 94 913.17 ar PVN.

Būvuzraudzību veic SIA “AMG montāža”.

Būvdarbi norisinās pēs paredzētā grafika par spīti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem. Riski projekta pabeigšanai noteiktajā termiņā netiek saskatīti.

Vaiņodes novada domes projektu vadītājs O. Zvejs

===<>===

Šā gada otrajā pusgadā, kad būs beidzies putnu ligzdošanas laiks, Embūtē, Joda dambī tiks realizēti būvniecības darbi projekta ietvaros.

Projekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā” mērķis ir mazināt antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi Natura 2000 teritorijā dabas parkā „Embūte”, atjaunojot un izbūvējot tūrisma infrastruktūru, tajā skaitā izvietojot informatīvus objektus.

Lai samazinātu augsnes eroziju, projekta ietvaros paredzēts:

  • izbūvēt 7 jaunas koka kāpņu konstrukcijas ar kopējo garumu 124,82 m, esošo demontēto kāpņu vietās un jaunās projektējamās teritorijās, kas ļaus brīvāk pārvietoties. Kāpnēm paredzēta margu izbūve gar abām pusēm;
  • izbūvēt 3 jaunas koka laipas uz balstiem ar kopējo garumu 27,64 m, esošo demontēto laipu uz balstiem vietās un jaunā projektētā teritorijā. Laipu koka konstrukcija ir piemērota gājēju slodžu uzņemšanai;
  • izbūvēt 3 atpūtas vietu koka platformas, kuras tiks aprīkotas ar soliem un atkritumu urnām;

Lai mazinātu eitrofo piesārņojumu, projekta ietvaros paredzēts labiekārtot atpūtas vietas, uzstādot 5 solus un 5 atkritumu urnas.

Projekta ietvaros ir paredzēts demontēt esošo koka skatu torni un vietā izbūvēt jaunu skatu torni 10 m augstumā, kurā vienlaikus drīkstēs atrasties 15 cilvēki. Tornis būs paaugstināts, kas uzlabos apkārtnes pārredzamību. Tornis tiks aprīkots ar sensoru – apmeklētāju uzskaitei.

Lai optimizētu apmeklētāju plūsmu, projekta ietvaros paredzēts demontēt esošos informācijas stendus vietā uzstādot jaunus – 1 lielo stendu, 6 informatīvus stendus par sastopamajiem biotopiem, raksturīgajiem mežu, pļavu tipiem un 5 informatīvus stendus „Veselības maršruts”.

Pašreiz tiek gatavota būvdarbu iepirkuma izsludināšana.

Projekta ieviešanas laiks ir plānots 6 mēneši – 2017.gada 3. un 4.ceturkšņos. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 127 016,65 EUR apmērā ( tiks precizēts pēc iepirkuma veikšanas),  ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Author: Armands Radzuška