Ar spēles prieku sirdī…

Sestdien, 2017. gada 14. oktobrī Vaiņodes kultūras namā norisinājās Teātra svētki “Ar spēles prieku sirdī….”. Visas dienas garumā no 13.00  kultūras namā skatītāji varēja bez maksas skatīties amatierteātru izrādītās izrādes.

Kā pirmie ar Andra Niedzviedža  lugu “Trīsarpus atraitnes” uzstājās Vaiņodes novada amatierteātris “Kuratieši”. Izrādē atraitņu mēģinājumi savaldzināt Augustu, mijās ar populārām dziesmām, kurām skatītāji varēja dziedāt līdzi.

Vistālāko ceļu uz Vaiņodi bija mērojis Bēnes amatierteātris, kuri bija atveduši M. Horna lugu “Brangais ķēriens”. Neskatoties uz to, ka daļa no lugas darbības norisinājās kapličā un uz skatuves bija zārks, luga bija jautra un mirušais bija tikai “uz papīra”.

Lai aizpildītu neplānoti radušos pauzi starp izrādēm, Aktieri tika aicināti improvizēti atrādīt dažādas situācijas no anekdotēm par teātra tēmu, kuru starplaikos atkal skanēja populāru dziesmu melodijas un uzstājās Leldes Saulītes vadītā bērnu popgrupa “Ūbelītes”, saņemot īpaši skaļus aplausus.

Kā trešie no teātriem uz skatuves kāpa Nīkrāces amatierteātra “Brinida” ar Jēkaba Janševska lugu “Precību viesulis” kurā virmoja precību kaislības tepat mūsu apkārtnē apmēram pirms 100 gadiem. Noslēgumā visi kolektīvi veiksmīgi ietilpinājās kopīgā fotogrāfijā un vienojās kopīgā dziesmā ar skatītājiem.

 

Ingas Ezerietes foto

Author: Armands Radzuška