AS “Sadales tīkls” pakāpeniski atjauno elektrotīklu  Rucavas, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Vaiņodes, Aizputes, Durbes un Priekules novadā

AS “Sadales tīkls” turpina darbu, lai paaugstinātu sniegto sadales sistēmas pakalpojumu kvalitāti uzņēmuma klientiem Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Aizputes, Durbes, Vaiņodes un Priekules novadā. Kopumā šajos novados šogad AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) elektrolīnijas 45 km garumā, zemsprieguma 0,4kV elektrolīnijas 34 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 32 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 1,8 miljonus eiro.

 

Rucavas novadā AS “Sadales tīkls’ šogad veiks apjomīgu vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju. Kopumā novada teritorijā vidējā sprieguma elektrolīnijas paredzēts atjaunot 17,7 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 3 transformatoru apakšstacijas un veikt zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,2km garumā. Šogad plānotā projekta realizācija jau ir uzsākusies Rucavā, kur tiek atjaunota vidējā sprieguma 20kV elektrolīnija. Projekta ietvaros tiks demontēta 1960.gadā izbūvētā 20kV gaisvadu elektrolīnija un izbūvēta jauna elektrolīnija 3,4 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 324 klientiem Rucavā un novada teritorijā. Apjomīgs elektrotīkla rekonstrukcijas projekts tiks realizēts no Latvijas-Lietuvas robežas, kur autoceļš A11 šķērso valsts teritoriju, līdz apdzīvotai vietai “Pirkuļi” un no Pirkuļiem līdz Rucavai. Šajā teritorijā vidējā sprieguma elektrolīniju šogad paredzēts atjaunot 14,3 km garumā. Elektrolīnija šķērso mežainu apvidu, tādēļ 2,1 km tiks pārbūvēts par kabeļu līniju savukārt 4 km garumā elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, ievērojami uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 179 klientiem, jo līdz ar elektrolīnijas pārbūvi klientiem nākotnē samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Šo elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā papildus paredzēts izbūvēt 2 jaunas transformatoru apakšstacijas, veikt zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 200 metru garumā. Rucavas novada vidējā sprieguma elektrotīklā paredzēts izbūvēt divus attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri turpmāk ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

 

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Grobiņas novadā, AS “Sadales tīkls” turpina novada teritorijā atjaunot gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīnijas. Grobiņā elektrotīkla rekonstrukcija šogad tiks veikta teritorijā starp Rīgas, Lielo un Celtnieku ielu, kur tiks veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,2 km garumā un izbūvēta jauna vidējā sprieguma kabeļu līnija 0,4 km garumā, savukārt Raiņa, Krasta un Veidenbauma ielas apkaimē zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,4 km garumā. Grobiņas pagasta teritorijā elektrolīnijas AS “Sadales tīkls” atjaunos arī Keramikā, kur tiks veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līnijām 1,6 km garumā, Grīzupes un Grīņu ielu krustojumā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 0,9 km garumā. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti 128 klientiem Bārtā, AS “Sadales tīkls” pagasta centrā rekonstruēs 1977.gadā izbūvēto zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju 2,7 km garumā un pārbūvēs to kabeļu līnijas izpildījumā. Savukārt Gaviezes pagastā – no Kradzēm līdz īpašumam “Čakši”, AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,8 km garumā, rekonstruēs 1968.gadā izbūvēto zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju 3,1 km garumā un izbūvēs 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. Apjomīgu elektrolīniju pārbūvi paredzēts veikt pie Liepājas ezera – Vītiņu apkaimē, kur elektrotīkls šķērso purvainu apvidu. Šajā teritorijā vidējā un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas paredzēts atjaunot un pārbūvēt par kabeļu līnijām 10 km garumā un veikt 4 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Grobiņas un Otaņķu pagastā. Elektrolīnijas šķērso mežainu un purvainu apvidu, kur ir apgrūtināta piekļuve elektrotīklam ar specializēto tehniku, tādēļ tā pārbūve uzlabos klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, jo samazinās elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku zaru pieskaršanās gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan AS “Sadales tīkls” darba efektivitāti. Vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju paredzēts veikt arī Dravenieku apkaimē, kur  20kV gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 1,3 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Kopumā Grobiņas novadā AS “Sadales tīkls” šogad plāno ieguldīt 705 tūkst. eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 250 AS “Sadales tīkls” klientiem.

 

Nīcas novadā AS “Sadales tīkls” šogad plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 6,6 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 0,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 7 transformatoru apakšstacijas. Apjomīgs elektrolīniju pārbūves darbs tiek veikts teritorijā no Lauciņciema līdz Skatrei, kur gar autoceļu tiek atjaunota vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija 6 km garumā, jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve 0,6 km garumā un 4 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, savukārt Nīcas pagasta centrā vēl turpinās transformatoru apakšstacijas “Līvi” rekonstrukcija. Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” izbūvēs attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri turpmāk nodrošinās AS “Sadales tīkls” personālam iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Attālināti vadāmi jaudas slēdži nodrošina, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu un samazināt elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Šogad elektrotīkla rekonstrukciju paredzēs veikt arī Kalnišķos, kur plānots veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 1,5 km garumā un Lauciņciemā, kur plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīniju 0,6 km garumā un rekonstruēt transformatoru apakšstaciju. Nīcas novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad plāno ieguldīt 170 tūkst. eiro.

 

Pāvilostas novadā AS “Sadales tīkls” šogad realizēs divus projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 78,2 tūkst. eiro. Viens no projektiem tiks realizēts pie Sakas pagasta padomes pārvaldes, kur plānots veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi un zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvēt par kabeļu līniju 0,9 km garumā, savukārt otrs projekts – Mindes ciemā, kur plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 2 km garumā, veikt jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,7 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes kvalitāte paaugstināsies 50 AS “Sadales tīkls” klientiem.

 

Lai ilgtermiņā nodrošinātu mājsaimniecībām un uzņēmumiem Vaiņodes novadā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” turpina veikt vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvi, kas nepieciešams, lai nākotnē novada iedzīvotājiem, zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem nepieciešamības gadījumā nodrošinātu rezerves elektroapgādi no apakšstacijas “Priekule”. Pēc elektrotīkla pārbūves Vaiņodē tiks demontēta 1968.gadā izbūvētā 20kV gaisvadu elektrolīnija, paaugstinot klientu elektroapgādes un sabiedrības drošību, jo elektrotīkls nešķērsos ciemata teritoriju. Elektrotīkla pārbūves ietvaros, šogad Vaiņodes novada centrā AS “Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,5 km garumā, zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,4 km garumā un divu transformatoru apakšstaciju izbūvi, paaugstinot elektroapgādes kvalitāti 672 klientiem.

 

Paaugstinot Aizputes novada iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, šogad pilsētas teritorijā tiek atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 4,6 km garumā, kas stiepjas gar Aizputes ziemeļu robežu no Lāču dīķa līdz Ošu ielai. Savukārt Kazdangas pagasta teritorijā – Rokaižu apkaimē, AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 1,5 km garumā un izbūvēs 3 jaunas transformatoru apakšstacijas. Aizputes novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 13 tūkst. eiro.

 

Durbes novadā viens no projektiem tiks realizēts Rāvas apkaimē, kur AS “Sadales tīkls” veiks zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,9 km garumā, Dižrungās paredzēts veikt transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju un izbūvēt zemsprieguma kabeļu līniju 0,4 km garumā, bet teritorijā starp Dižrungām un Malukrogu plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1 km garumā, veikt zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 1,3 km garumā un izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Durbes novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 80 tūkst. eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 16 klientiem.

 

Priekules novadā elektrotīkla pārbūve šogad norisināsies Bunkas un Priekules pagastā. Bunkas pagastā elektrotīkls tiks atjaunots Tadaiķos, kur AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 2,2 km garumā un veiks jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, un starp Treimaņiem un Vērdiņiem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks atjaunotas 1 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,9 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Priekules pagastā elektrotīkla pārbūve tiks veikta Knīveros, kur paredzēts rekonstruēt transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3 km garumā, un īpašumu “Lejnieki”, “Dzidras” un “Padambji” tuvumā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 1,2 km garumā.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Preses sekretāre

Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Author: Armands Radzuška