Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti

Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Vaiņodes novada sociālajā dienestā var pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas. Vaiņodes novada iedzīvotājiem tuvākie šāda pakalpojuma sniedzēji atrodas Liepājā, Rīgā un Siguldā. Sociālais dienests, ja nepieciešams, var kompensēt ģimenes ceļa izdevumus nokļūšanai pie pakalpojuma sniedzēja.

Sociālās aprūpes pakalpojums   – bērnam viņa dzīvesvietā noteiktu stundu skaitu nedēļā tiek nodrošināta ikdienas aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar izdarīt paši. Pakalpojuma ietvaros netiek segti bērna pārtikas iegādes un tās pagatavošanas izdevumi. Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām vecuma grupām:

  • līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;
  • no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – katrs bērns, kuram ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana projekta „Kurzeme visiem” ietvaros un izstrādāts atbalsta plāns, var saņemt dažādus rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, taču kopskaitā  ne vairāk kā 40 saņemšanas reizes. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene, bezmaksas var saņemt psihologa pakalpojumus, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapijas nodarbības, kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas, bet kopskaitā līdz 20 reizēm.

Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un atelpas brīža pakalpojumu izmaksas noteiktā apjomā tiek segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumiem, to saņemšanas laiku, pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem, aicinām sazināties ar Evu Dolbinu pa tālr 63484915

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Vairāk informācijas par pakalpojumiem un projektu www.kurzemevisiem.lv

* tikai bērniem, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa,
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

Author: Armands Radzuška