Atbalsts meža īpašniekiem

Meža ieaudzēšana, nopostīto platību atjaunošana, jaunaudžu retināšana un neproduktīvo mežaudžu nomaiņa – ar ES atbalstu šos darbus meža īpašnieki varēs īstenot līdz 2023. gada rudenim, ja izmantos iespēju pieteikties atlikušajam finansējumam pašreizējā Lauku attīstības programmā (LAP), kas darbojas līdz 2020.  gada beigām.

Projektu pieņemšanu Lauku atbalsta dienests (LAD) īstenos no 1. aprīļa līdz 7. maijam. Pieejamā kopējā atbalsta summa – vairāk nekā 7 miljoni eiro – ir atlikušais finansējums, kas šiem pasākumiem atvēlēts pašreizējā LAP programmā.

Meža ieaudzēšanā īpaši atbalstīti tiek projekti, kas paredz krūmāju un zemas auglības zemju apmežošanu. Priekšroka finansējuma saņemšanā dota maziem un vidējiem meža īpašniekiem, kā arī īpašniekiem ar mežsaimnieciskajām zināšanām vai kompetentiem meža apsaimniekotajiem, padomdevējiem.      

Meža atjaunošanai atbalsts paredzēts platībās, kur mežaudze iznīcināta ugunsgrēka, vējgāzes, sniega vai ūdens ietekmē. Jāņem vērā, ka šeit nepieciešams atzinums no Valsts meža dienesta par to, vai mežaudze tiešām ir iznīcināta iepriekšminēto iemeslu dēļ.

Jaunaudžu retināšanai, kā arī neproduktīvu, blīgznu un baltalkšņu mežaudžu nomaiņai, kas vecākas par 30 gadiem, paredzēta lielākā finansējuma daļa. Jaunaudžu retināšanu var plānot mežaudzēs, kur kociņu biezība pārsniedz normālo koku skaitu un mežaudzes vecums ir: līdz 10 gadiem baltalkšņa audzēs, līdz 40 gadiem skuju koku un cieto lapu koku audzēs, ja kociņu garums nepārsniedz 10 m un līdz 20 gadus veciem kokiem citu sugu audzēs. Īpaši tiek atbalstīti projekti, kuros paredz stādītu mežaudžu kopšanu vai baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņu. Arī šeit, piešķirot projektu finansējumu, priekšroka tiek dota maziem un vidējiem meža īpašniekiem, kā arī īpašniekiem ar mežsaimnieciskajām zināšanām vai kompetentiem meža apsaimniekotajiem, padomdevējiem.

Tā kā projektu iesniegumi Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, arī LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs saimniekiem var palīdzēt to veikt.

Plašāka informācija: Raimonds Bērmanis, MKPC direktors, mob. tālr. 29461192.

www. llkc.lv

Author: Armands Radzuška