Jau 100 dienas esam skolēni

Pirmdien, 18. februārī, pirmklasniekiem un audzinātājai Baibai Augustei īpaša diena – bērniem 100. diena skolā, tāpēc arī mācību stundas notika savādāk. Jau no rīta  bērni izgatavoja sev aksesuārus ar skaitļa “100”  zīmi – zēni brilles, meitenes galvasrotas – kronīšus, kā arī  iemācījās dzejolīti. Pārsteigumu sagādāja 4. klases skolēni – parādīja pašsacerētu ludziņu, kurā darbojās pašgatavotas lelles. Pēc tam gluži kā skolotāji pārbaudīja pirmklasnieku lasītprasmi, zināšanas matemātikā, sportā tika veikti vingrinājumi 100 sekundēs. Visā dienas gaitā bērni veica dažādus uzdevumus par un ar skaitli 100.
Bet šodien klases logos “saplaukuši”  100 sniegpulkstenīši un gaida pavasari.

Author: Armands Radzuška