Augšāmcelšanās un dzīvība

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība”
saka mūsu Kungs Jēzus Kristus.
(Jāņa 11;25)

Katru gadu Lieldienu rītā mēs sveicam cits citu ar vārdiem:  „Kristus ir augšāmcēlies!”, „Patiesi augšāmcēlies!” Mēs svinam Kristus augšāmcelšanos. Un kaut arī tas ir vienreizīgs notikums pasaules vēsturē un nekad vairs neatkārtosies, tomēr tam ir ietekme uz visu mūsu dzīvi.

Kopš brīža kad topam kristīti un nākam pie ticības, katrs notikums mūsu dzīvē ir skatāms un vērtējams caur šo augšāmcelšanās prizmu. Katram, it kā niekam un sīkumam, tā patieso vērtību piešķir Pestītāja apsolījums, ka reiz mēs kopā ar Viņu tiksim augšāmcelti. Jo īpaši svarīgi to apzināties dzīves nopietnākajos brīžos, sastopoties ar smagu slimību vai tuva cilvēka nāvi. Tie ir brīži, kad mūsu ticība uz Kristus augšāmcelšanos tiek vērtēta un svērta, jo parāda to, vai mēs patiesi dzīvojam iekš Kristus augšāmcelšanās, vai tikai ieraduma pēc Lieldienu rītā priecājamies.

Augšāmcelšanās notikumam un apsolījumam ir šādos brīžos jābūt tam galvenajam, kam pieķerties, lai varētu piedzīvot cerību bezcerības brīžos. Mūsdienās rietumu pasaules psihologi cīnās ar pandēmiju, kura ir daudz bīstamāka par covidu, ar dzīves bezjēdzības apziņas nomāktiem prātiem, jo īpaši jauniešu vidū. Tās ir neticības sekas, jo dzīve, kura iekļauta Pestītāja augšāmcelšanā nevar būt bezjēdzīga. Katram notikumam, katrai darbībai piemīt mūžības atblāzma, var teikt, ka visam, ko šajā pasaulē piedzīvojam, būs atbalss mūžībā. Katram mirklim mūsu dzīvē ir mūžības vērtība, katra nopūta mūžībā radīs vai nu nebeidzamu prieku augšāmceltā Kristus valstībā, vai nebeidzamu izmisumu ellē, ja augšāmcelšanos šajā dzīvē esam ignorējuši vai pat noraidījuši.

Lūgšana: Kungs Jēzu, mēs Tevi lūdzam: palīdzi visiem, kuri tic Tev dzīvot jaunajā gaismā, kas atspīdēja pirmo Lieldienu rītā. Dod jaunu dzīvību, ko miesas nāve nespēj uzveikt. Palīdzi, ka nebaidāmies no saviem ienaidniekiem – grēka un nāves, palīdzi turēt drošu prātu, jo zinām, ka Tu šos ienaidniekus esi uzvarējis.

Klusajā nedēļā dievkalpojumi plānoti
Lielajā piektdienā, 02.04. plkst. 13:00;
Lieldienās, 04.04.,  plkst. 13:00.

Tā kā spēkā vēl būs ierobežojumi, tad Lieldienu dievkalpojumam vajadzēs iepriekš pierakstīties tāpat kā tas bija decembrī, uz Ziemsvētku dievkalpojumu. Pieteikties varēs zvanot uz  telefona numuru: 26576197.

Bātes – Vaiņodes evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Kārlis Puķītis

Author: Armands Radzuška