Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības pagarināšanas mācības Durbē 26. janvārī plkst. 9:00

2016. gada 26. janvārī plkst. 9:00 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe) rīko “Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” apliecību pagarināšanas mācības.

Līdz 2016. gada 22.janvārim lūdzam, iesniegt:

1. Aizpildītu iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsardzības jomā, kas ir pieejams VAAD mājas lapā (saite:http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/augu-aizsardziba.aspx), un
2. Vienu fotogrāfiju (3×4 cm).

Pieteikties un iesnieguma veidlapu var saņemt SIA “LLKC” Liepājas konsultāciju birojā (Bāriņu iela 15, Liepāja) pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas (tālr. 26514221) vai grāmatvedībā.

*** Tiek plānota arī augu aizsardzības līdzekļu (AAL) apmācība Liepājā – 2. klases apliecības iegūšanai. Papildus informācija un pieteikšanās zvanot Vitai Cielavai (tālr. 26514221).

Author: Armands Radzuška