Ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem

Beidzies bez rezultātiem!

Izdarīti grozījumi būvdarbu apjomos. 25.08.2011.Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem.”.

Identifikācijas Nr. VND/2011/7/KPFI

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 19. septembrim plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500

Ievietots: 17.08.2011..

Author: Mārtiņš