Bērnu vokālajā studijā – konkurss  Cālis 2017.

Vaiņodes Mūzikas skolas Bērnu vokālajā studijā dziedāt prasmi, dažādu ritmu instrumentu spēli (zvaniņus, kociņus, akmentiņus, svilpavniekus, ksilofonus u.c.) un koordinācijas vingrinājumus apgūst 20 dziedātāji vecumā no 3 – 7 gadiem. Nodarbībās dziedātāji mācās dziedāt ansamblī un izpildīt solo dziesmas, kuras atskaņojam gan Vaiņodes iedzīvotājiem, gan piedalāmies koncertos un konkursos ārpus Vaiņodes. Katru pavasari visi studijas dziedātāji sniedz koncertu vecākiem un pārējiem dalībniekiem. Vaiņodes Mūzikas skolā 19. aprīlī notika Bērnu vokālās studijas konkurss “CĀLIS 2017”, kurā piedalījās visi studijas dziedātāji. Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija un pēc tam 13 dziedātājus izvirzīja  Vaiņodes novada konkursam “CĀLIS 2017”. Katrs “cālēns” saņēma pateicību par piedalīšanos un radošo darbu grāmatu “Zelta zivtiņa”.

Dziedātāji, kuri šogad beigs bērnu dārzu un skolas 1. klasi saņēma no Mūzikas skolas direktores uzaicinājumu mācīties mūzikas skolā, jo Bērnu vokālajā studijā dalībnieki tiek sagatavoti mācībām mūzikas skolā.

Liels paldies studijas dalībnieku vecākiem par atbalstu un uzticēšanos mūzikas skolas pedagogiem!

 

Ar cieņu,

skolotāja Gunita Riežniece

Cālis mūzikas skolā (Foto: I. Pūlīte)
Cālis mūzikas skolā (Foto: I. Pūlīte)

Author: Armands Radzuška