Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads. VND 2016/5

Rezultāti – Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā “Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads”, identifikācijas Nr. VND  2016/5,  līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, reģ.Nr.42103019682 , juridiskā adrese Bāriņu iela 7, Liepāja, LV-3401. Līgumcena EUR 100 007,07 bez PVN.

Lēmums (.doc)

 

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads”, identifikācijas Nr. VND 2016/5  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233142-6 . Iepirkuma priekšmets ir Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads, saskaņā ar Nolikuma Pasūtītājs ir Vaiņodes novada pašvaldība;
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071;
Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV- 3435;Tālr. 63464954, fakss 63407924.

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2016. gada 11 maija plkst 11. 00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē.

Kontaktpersona, Vaiņodes novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs  T. 63464500;  26360817  e-pasts projekti@vainode.lv. Fakss 63407924

 

 

 

Author: Armands Radzuška