Ceļš uz Bētlemi.

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS,
Jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.
(Mateja 1;21)

Ceļš uz Bētlemi.

Cik tālu ir līdz Bētlemei? Mūsdienās to var viegli noskaidrot – cik kilometri jāveic, cik stundas jāpavada ceļā, cik tas maksā. Bet ne jau par tādu ceļu uz Bētlemi mums šajā Adventa un Ziemsvētku laikā ir jādomā.

Jāzepa ceļš uz Bētlemi sākās ar lielām raizēm un šaubām. Viņa mīļotā līgava, Marija ir mātes cerībās, bet viņš nav ar viņu bijis, jo tajā laikā kopā būšana pirms laulībām netika pieļauta. Tādēļ viņš ar dziļām sirdssāpēm bija nolēmis Mariju atstāt. Un tādu raižu un šaubu brīdī notika brīnums:  pie viņa ieradās eņģelis. Tas viņam pasludināja šos vārdus par bērna izredzētību un par to, kādai lielai un atbildīgai kalpošanai Dievs šo vienkāršo vīru, Jāzepu izraudzījis. Tāds ir Jāzepa ceļš uz Bētlemi – no šaubām un raizēm caur Dieva stiprinājumu uz ticības pārliecību un drosmi.

Kāds ceļš mums katram ejams, lai Bētlemi sasniegtu? Citam tas sākās bērnībā, kad vecāki tam šo ceļu parāda, citam jaunības laikā, citam brieduma gados, cits šo ceļu uzsāk tikai dzīves pēdējā nogrieznī. Lai kā šis ceļš iesākās, mums tajā jāsastopas gan ar raizēm, gan apnikuma nespēku, gan šaubām. Bet pašos grūtākajos brīžos acīm neredzams, bet ar sirdi sadzirdams, mums Dieva sūtīts eņģelis piestājās – nebīsties, Dievs ir ar tevi, jo Viņa vārds ir Jēzus, kas tulkojumā nozīmē  – Dievs ar mums. Kaut Bētlemē Viņš kā nespēcīgs zīdainis vēl tikai silītē dus, Viņa mazajās rociņās ir vara piedot tavus grēkus, atpestīt tevi no velna un elles varas, dziedēt tavas sirdsapziņas rētas un pēcgalā dāvāt tev augšāmcelšanos no kapa un mūžīgu dzīvošanu kopā ar Viņu, Tavu Pestītāju Tēva valstībā.

Klusu un svētīga miera pilnu visiem Adventa laiku un priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! Jo jums Pestītājs dzimis,… kas ir Kristus, Tas Kungs.

Bātes – Vaiņodes ev.-lut. draudzes mācītājs Kārlis Puķītis

Author: Armands Radzuška