Darba grupā “Izglītība” diskutē par izglītības iespējām mūža garumā

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 15. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Izglītība”.

Šis bija trešais pasākums no kopskaitā plānotajiem 11 tematiskajiem pasākumiem. Seminārā “Izglītība” kopskaitā piedalījās 75 dalībnieki, kuru skaitā ietilpa jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kā arī vecāku padomju pārstāvji. 

Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām un izaicinājumiem trīs tematiskajās grupās:

  • vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība,
  • vidējā profesionālā izglītība, mūžizglītība un augstākā izglītība,
  • pirmsskolas izglītība.

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

  •  metodiskā atbalsta sistēmas izveidi skolotājiem jaunā izglītības satura ieviešanai,
  • izglītības procesa digitālo risinājumu nodrošināšanu,
  • pedagogu un atbalsta personāla piesaistes sistēmas izveidi, izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu un pilnveidi,
  • interešu izglītības satura attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu,
  • karjeras izglītības nodrošināšanu izglītības iestādēs,
  • mūžizglītības pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties Dienvidkurzemes novada izglītības pakalpojumu sniedzējiem.

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

Author: Armands Radzuška