Darba grupā “Jaunatnes politika” diskutē par esošo situāciju un nākotnes izaicinājumiem

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 22. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Jaunatnes politika”.

Seminārā tajā piedalījās 42 dalībnieki no jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām, Liepājas pašvaldības, jaunatnes darba organizatori, biedrību pārstāvji un citi interesenti.

Grupas dalībnieki diskutēja par to, kā pašvaldībām īstenot jaunatnes politikas mērķus, iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā, darba tirgū, iekļaut izglītības procesā un palīdzēt pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā. Tā ir tikai daļa no aktuālajiem jautājumiem, kuri būs risināmi jaunveidojamajā novadā tuvākajos septiņus gadus.

Semināra dalībnieki – jaunatnes darba speciālisti, pedagogi, nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja par esošās situācijas problēmām un izaicinājumiem darbā ar jaunatni. Tika izskatīti konkrēti pasākumi un projekti veiksmīgai jaunatnes politikas īstenošanai:

  • mentoru programmas motivācijai un jaunatnes brīvajam laikam,
  • vienas pieturas aģentūras izveide,
  • ciešāka speciālistu sadarbība,
  • ģimenes un skolas iesaiste jauniešu audzināšanā.

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

Author: Armands Radzuška