Darba grupā “Mobilitāte” diskutē par ērtas pārvietošanās risinājumiem nākotnē

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, ir sākušās tematisko darba grupu sanāksmes, kas notiek zoom platformā. Kopumā notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

12. aprīlī norisinājās pirmā tematiskā darba grupas sanāksme tēmā “Mobilitāte”. Tajā piedalījās 56 dalībnieki no jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis un novada uzņēmēji, kā arī tūrisma jomu speciālisti un biedrību pārstāvji.

Darba grupas dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

  • sabiedriskais transports (aptverot iekšējo un ārējo mobilitāti),
  • autoceļu un sakaru infrastruktūra,
  • gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība.

Darba grupā pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz nākotnes vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošas, iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtiskas autoceļu infrastruktūras un satiksmes organizācijas sistēmas izveidi, uz kājāmgājēju un ikdienas mobilitātes un tūrisma vajadzībām atbilstošas velo infrastruktūras izveidi (t.sk. izmantojot Zaļo ceļu un Latvijas Valsts mežu ceļu sniegtās attīstības iespējas), kā arī uz mūsdienīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstību, kas ir integrēta ar skolēnu pārvadājumiem.  

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

Author: Armands Radzuška