“Daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecība Vaiņodē 1. kārta.”

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā Nr. VND/2013/7/ELFLA “Daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecība Vaiņodē 1. kārta.” Līguma slēgšanas piešķirtas:

1. daļā – „Multiarēnas karkasa izbūve” „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA reģ. Nr. LV40003352878, Brīvības iela 185, Liepāja, LV-3401.

Līgumcena: EUR 30 036.84 bez PVN

Noslēgtais līgums.

2. daļā – „Multiarēnas laukuma izbūve” SIA „Saldus ceļinieks” reģ. Nr. LV48503000026, Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801.

Līgumcena: EUR 34378.96 bez PVN

Noslēgtais līgums.

Vaiņodes novada iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas protokols.

Author: Mārtiņš