Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

Vaiņodes novada dome, reģ. Nr 90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, izsludina atklātu konkursu „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām” ID. Nr.VND-2016/12.
Vērtēšanas kritērijs,- piedāvājums par viszemāko cenu.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 4. novembra plkst 11.00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, pie sekretāres.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500

Nolikums (.doc)

Jautājumi un atbildes (.pdf)

Author: Armands Radzuška