Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017.gada 14.aprīļa līdz 24.aprīlim (ieskaitot).

Sarakstu iesniedzējus lūdzam ņemt vērā, ka 14., 15., 16. un 17.aprīlis ir Lieldienu brīvdienas. Par iespēju iesniegt kandidātu sarakstu šajās dienās, lūdzu sazināties ar novada vēlēšanu komisiju.

Saraksti jāiesniedz Vaiņodes novada vēlēšanu komisijai, Vaiņodes kultūras namā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, šādos laikos:
18.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
19.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
20.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
21.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00
24.aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00

Kandidātu sarakstus var iesniegt arī citā laikā, iepriekš sazinoties ar komisijas priekšsēdētāju (tālrunis 29224107) vai sekretāri (tālrunis 26375188). Izņēmums ir pēdējā sarakstu iesniegšanas diena, kad sarakstus pieņem tikai iesniedzēju ierašanās secībā.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”.

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas). Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu.

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/Iesniegums%20par%20piekluves%20tiesibam%20KSS.pdf

Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā pašvaldības vēlēšanu komisijas norādītā kontā.

Drošības naudas lielums ir 120 €.

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums!
Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.

 

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

Author: Armands Radzuška