Dienvidkurzemē jauno mācību gadu sāk 44 izglītības iestādes

Ievadot jauno mācību, Dienvidkurzemes novadā Zinību dienā mazus un lielus audzēkņus sagaida 44  izglītības iestādes, informē bijušā Grobiņas novada Izglītības nodaļas metodiķis Arvils Roga.

Pirms jaunā mācību gada sākuma prognozējamais izglītojamo skaits visās izglītības iestādēs kopumā ir 4944 (t.sk. 353 skolēni sāks mācīties 1. klasē). Tāpat kā ik gadu izglītojamo skaita korekcijas notiek vēl pašā mācību gada pirmajās dienās, tāpēc precīzs to skaits būs zināms pēc 5. septembra.

Dienvidkurzemes novadā izglītības iestāžu skaitā ir 14 lielākas un mazākas pirmskolas izglītības iestādes, 19 vispārizglītojošās skolas (6 vidusskolas un 13 pamatskolas), 7 mūzikas un mākslas skolas, 1 sporta skola un skolēnu un pieaugušo jaunrades un interešu centri vairākos bijušajos novados.

Jaundibinātu izglītības iestāžu, uzsākot jauno mācību gadu, Dienvidkurzemes novadā nav, taču pēc īstenotās administratīvi teritoriālās reformas tām izglītības iestādēm, kuru nosaukumos bija minēts agrāko novadu nosaukums, tas ir noņemts vai pilnībā mainīts izglītības iestādes nosaukums. Tā Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola pārdēvēta par Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolu, Aizputes novada vidusskolas jaunais nosaukums ir Dienvidkurzemes 2. vidusskola, Liepājas rajona sporta skolas – Dienvidkurzemes sporta skola un līdzīgi nosaukumu maiņa notikusi vēl citām izglītības iestādēm un interešu centriem un pirmskolas izglītības iestādēm.

Patīkams jaunums sagaidāms Medzes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” bērniem, vecākiem un darbiniekiem – pēc atjaunošanas 1. septembrī tajā atkal atgriezīsies audzēkņi, kas remontdarbu laikā bija izvietoti Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas telpās Kapsēdē.

Jaunas direktores vadībā šo mācību gadu sāks Priekules vidusskola – 26. augusta domes sēdē Dienvidkurzemes novada domes deputāti šajā amatā apstiprināja šīs skolas ilggadējo skolotāju Sandru Grosbergu, kas izvēlēta konkursa kārtībā. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā jūnijā darbu uzsāka jaunā direktore Inga Sedola.

A.Roga informēja, ka, uzsākot mācības, visās novada izglītības iestādēs ir nodrošināts pedagogu kolektīvs, lai pilnvērtīgi sāktu mācību procesu. “Protams, ik pa laikam notiek kādas izmaiņas un rodas vakances, bet tas ir normāli, tā notiek ik gadu,” viņš sacīja.

A.Roga arī pastāstīja, ka šīs mācību gads no citiem atšķirsies ar to, ka reizi nedēļā ikvienam skolēnam (tas neattiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem), pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem, kas nav vakcinēti pret Covid-19 vai to pārslimojuši, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, būs jāveic siekalu tests. “Mums ir noslēgs līgums ar Centrālo laboratoriju un būtisku sarežģījumu, veicot testēšanu pirms jaunā mācību gada sākuma, nav bijis un es ceru, ka nebūs arī turpmāk,” viņš izteica cerību, novēlot visiem veiksmīgu mācību gadu.

Informāciju sagatavojusi:

Kristīne Pastore,

Dienvidkurzemes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Author: Armands Radzuška