Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS par 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu pirmās domes sēdes sasaukšanu

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE sasauc pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu pirmo domes sēdi:

Datums: 2021.gada 1.jūlijā

Laiks: plkst.11:00

Vieta: Grobiņas pilskalnā, t.i. pilsdrupu iekšpagalmā (Lielā iela 56, Grobiņa)

Tālruņi saziņai:

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, Tālr. 29226758

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, Tālr. 29160023

E-pasts velesanukomisija@dkn.lv

Author: Armands Radzuška