„Dzelzceļa stacijas ēkas un fasādes vienkāršota atjaunošana, ārējo kanalizācijas tīklu izbūve Vaiņodē”

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435,izsludina iepirkumu „Dzelzceļa stacijas ēkas un fasādes vienkāršota atjaunošana, ārējo kanalizācijas tīklu izbūve Vaiņodē”. Iepirkuma identifikācijas Nr.: VND 2020/1

Iepirkums tiek veikts projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020. gada 7. maijs plkst. 10.00.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36552

Author: Armands Radzuška