Eglīte smaržo un mirdz…

20. decembra rītā jauku un sirsnīgu Ziemassvētku koncertu bija sagatavojuši sākumskolas skolēni un viņu skolotājas. Vecāki priecājās par savu bērnu dziesmām un dejām, ko iemācījušas skolotājas Inga Prūse un Maira Strēle. Protams, ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš, daudz negaidīdams, pievienojās jautrā dejā kopā ar rūķiem un visiem bērniem. Pēc tam visi varēja nedaudz izkustēties kopējās dejās, kuras bija sagatavojuši vidusskolēni.
Tradicionālais Ziemassvētku koncerts 21. decembra vakarā – tieši Ziemas saulgriežos – skanēja Gaismas modināšanai. Koncerta programmu sagatavoja visi kolektīvi, skolotājas Guna Satovska, Baiba Leite, Maira Strēle.
Eglīti skolas aktu zālē izgreznoja 12. klases skolēni, audzinātāja Gunta Minka, Aiga Jaunzeme, bet sporta halli Ziemassvētku koncertam saposa 11. klases skolēni un audzinātāja Elita Ozola.
Ziemassvētkus gaidot, skolas logos rūķus un sniegapikas salika Iveta Kabiņecka un Elita Ozola kopā ar skolēniem un skolotājiem.
Skolēni saka Paldies! Vaiņodes novada domei par sagādātajiem Ziemassvētku saldumiem un Ziemassvētku balli.

M. Tamuža

Author: Armands Radzuška