Papildināts ar šodienas darba laiku! Eiropas Parlamenta vēlēšanas 25. maijā

Šodien, 24.maijā iespējams iepriekšēji nobalsot no plkst. 10.00 līdz 20.00

        Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā 2019. gada 25. maijā. EP vēlēšanās Latvijā var nobalsot Latvijas pilsoņi un citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri uzturas Latvijā un ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas Vēlētāju reģistrā.
          Lai piedalītos vēlēšanās, cilvēkam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam. EP vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas vēlētājs ir iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.

Vēlēšanu iecirkņi  un darba laiks Eiropas Parlamenta vēlēšanās Vaiņodes novadā:

599. vēlēšanu iecirknis
(Tirgoņu iela 23, Vaiņodes kultūras nams,  tālrunis informācijai 28356162)

585.vēlēšanu iecirknis
(Uzvaras iela 6, Embūtes pagasta pārvalde,  tālrunis informācijai 28344109)

No 20. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

Pirmdien, 20. maijā, no plkst. 16 līdz 20.
Otrdien, 21. maijā, no plkst. 09 līdz 13.
Trešdien,  22. maijā, no plkst. 17 līdz 20 (var nobalsot iepriekš).
Ceturtdien, 23. maijā, no plkst. 09 līdz 12 (var nobalsot iepriekš).
Piektdien, 24. maijā, no plkst. 10 līdz 20 (var nobalsot iepriekš).

Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā 2019. gada 25. maijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00

  Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta: vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un viņu aprūpētājiem, slimojošu personu aprūpētājiem. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

  Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 20. maija līdz 25. maijam plkst. 12.00.

Kā pieteikt balsošanu mājās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, pirms vēlēšanām raksta iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā jāuzraksta:

·         Vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, iecirkņa numurs un vēlētāja reģistra numurs;
·         adrese, kur jāiet vēlēšanu komisijai, tālruņa numurs;
·         ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī  un grib vēlēt mājās;
·         iesniegumu paraksta.

Iesniegumu Jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vēlēšanu iecirknī nogādāt arī Jūsu uzticības persona. Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus.

Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balsošanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju sarakstā vai norādītā adrese neatrodas vēlēšanu iecirkņa apkalpojošā teritorijā, iesniegumu nepieņem un informē iesniedzēju par iesnieguma noraidīšanas pamatojumu (Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija – 81.p.).

Author: Armands Radzuška