Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Projekta mērķis – samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītībasiestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4.kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas

Īstenošanas laiks: 16. 03.2017.- 31.12. 2022.

Sadarbības partneri –

pašvaldības, valsts profesionālās izglītības iestādes (kā prioritāti nosakot profesionālās izglītības kompetences centru)

2018./2019. mācību gadā projektā bija iesaistīti 27 skolēni, kuriem tika piedāvātas konsultācijas latviešu valodā, matemātikā,  angļu valodā, vēsturē, krievu valodā un ķīmijā. Iesaistīti 11 skolotāji. Bija skolēni, kuri pilnvērtīgi izmantoja doto iespēju papildus individuāli apgūt stundās nesaprasto vai nepaspēto, un par to prieks, taču bija arī skolēni, kuri sākotnēji piekrita iesaistīties, taču pēc tam visas konsultācijas diemžēl neapmeklēja. Žēl!

Šajā, 2019./2020. mācību gadā, projektā iesaistīti 12 skolēni un 7 skolotāji.

Lai izdodas!

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai paveiktais Vaiņodes vidusskolā

Author: Armands Radzuška