Elkuzemes dīķa rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Elkuzemes dīķa rekonstrukcija”.
Identifikācijas Nr. VND-2010/13/ELFLA
Piedāvājumus var iesniegt līdz 06.01.2011. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500

Ievietots: 21.12.2010..

Author: Mārtiņš