Esi līdzgaitnieks jauniešiem

Vēl nebijis izaicinājums brīvprātīgajiem!

Tev ir vēlme atbalstīt bērnus un jauniešus, Tev ir vēlme apgūt jaunas iemaņas, Tu esi radošs, zini, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku un esi gatavs dalīties ar savu dzīves pieredzi – šī ir iespēja ir domāta tieši Tev!

Valsts probācijas dienests ir uzsācis jaunu projektu, kura mērķis ir brīvprātīgo līdzgaitniecības prakses attīstīšana darbā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuri ir nonākuši Valsts probācijas dienesta redzeslokā.

Ja piekritīsi iesaistīties, Tev tiks sniegta iespēja kļūt par Valsts probācijas dienesta brīvprātīgo līdzgaitnieku! Tas nozīmē – ar savu atrašanos līdzās un iedrošinājumu atbalstīt bērnus un jauniešus, sniedzot viņiem pozitīvu pieredzi par brīvā laika pavadīšanu. Aicināsim Tevi piedalīties interesantās apmācībās, kur Tu iegūsi unikālu pieredzi un domubiedrus!

Kāpēc atbalstīt bērnus un jauniešus, kuri atrodas Valsts probācijas dienesta redzeslokā?

Pavadot laiku ar bērniem un jauniešiem, Tu ar savu klātbūtni izrādīsi atbalstu un iedrošināsi viņus uzlabot sociālās prasmes, pieņemt atbildīgus lēmumus un saskatīt dzīvē jaunas perspektīvas.

Kurš var kļūt par brīvprātīgo līdzgaitnieku?

Persona, kura:

 • izteikusi vēlēšanos kļūt par brīvprātīgo;
 • sasniegusi 18 gadu vecumu;
 • prot valsts valodu.

Ko Valsts probācijas dienests Tev piedāvā?

 • Iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku un iemācīt to darīt arī citiem;
 • Iegūt jaunas komunikācijas iemaņas un praktisku pieredzi bērnu un jauniešu problēmu risināšanā un atbalsta pasākumu nodrošināšanā;
 • Komunikāciju ar līdzīgi domājošiem un iespēju iegūt sociālo kapitālu nākotnei;
 • Apmeklēt Valsts probācijas dienesta organizētos profesionālās pilnveides pasākumus;
 • Regulāru (pastāvīgu) atbalstu līdzgaitnieka pienākumu veikšanā.

Ko Valsts probācijas dienests sagaida no Tevis?

Vēlmi sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem ar negatīvu sociālo pieredzi;

 • Līdzdalību sabiedrības drošības veidošanā;
 • Atbildības izjūtu;
 • Izbrīvēt vismaz 8 stundas mēnesī līdzgaitnieka pienākumu pildīšanai un nepieciešamo iemaņu apgūšanai;
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasmi patstāvīgi plānot savu darbu.

Ja Tevi interesē brīvprātīgā līdzgaitnieka darbs Valsts probācijas dienestā, gaidīsim Tavu pieteikumu! Pieteikuma anketa atrodama šeit

Aizpildīto anketu un CV var iesniegt personīgi Valsts probācijas dienestā, nosūtīt pa pastu (adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, ar norādi “Brīvprātīgo līdzgaitnieku pilotprojektam”) vai iesniegt elektroniski: janis.nicmanis@vpd.gov.lv

Pieteikšanās anketas brīvprātīgā līdzgaitnieka darbam iespējams iesniegt līdz 2015.gada 25. septembrim.

Brīvprātīgo līdzgaitnieku atlase notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā pretendenti tiks atlasīti, izvērtējot pieteikuma anketas, otrajā kārtā pretendenti tiks aicināti uz individuālām intervijām.

Papildus informāciju vari saņemt, zvanot pa tālruni 67244862 vai 28634900, vai rakstot uz e-pastu janis.nicmanis@vpd.gov.lv.

Jolanta Eihentāle
VPD Ogres TSV vadītāja
Rīgas iela 14, Ogre, LV-5001
tālr.65035710, 22022082

Jānis Nicmanis
Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1
“Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” koordinators
Tālr.: +371 67244862, mob.tālr. +371 28634900, Fakss: +371 67021139
E-pasts: janis.nicmanis@vpd.gov.lv
Adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, Latvija, LV-1011

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programma Nr.LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”

Finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas

Pielikums (.doc)

Author: Armands Radzuška