Grupiņas “ Mārītes” pārsteigumiem un emocijām bagātais marts.

Marta mēnesis “Mārītes” grupiņai bija pilns pārsteigumu un emociju. Visu mēnesi “Mārītes” iepazina dažādas profesijas. Iepazinām māsiņas un daktera profesiju. Grupiņā pie mums ciemojās medmāsa Inga, kura bērniem pastāstīja savu ikdienas darbu, parādīja dažādus medicīna izmantojamus piederumus un katrs varēja iejusties daktera lomā.

Vēl mums bija iespēja būt maziem kulināriem. Paula mamma Laura, kuras sirdslieta ir dažādu gardumu pagatavošana, ciemojās pie mums. Kopīgi tika gatavoti zaķauši. Bērni aizrautīgi darbojās un veidoja katrs pats savus zaķaušus.

Mazās mārīšu kājiņas devās tālākā piedzīvojumā uz salonu “Kattīna”, kur iepazina frizieres un manikīres darbu. Mūs ļoti laipni  uzņēma salona īpašniece Ilze, kura pastāstīja un izrādīja visas salona iespējamās procedūras. Bērni ar sajūsmu vēlējās iepazīt un izpētīt.

Tāpat apciemojām dārziņa virtuvi, kur viesojāmies pie mūsu pavāriem, Zaigas un Edvīna. Bērni ar lielu interesi pētīja virtuve piederumus un pārējo, ko virtuvē bija iespēja apskatīt. Pēc pavāra profesijas iepazīšanas arī paši pagatavojām augļu salātus.

Aicinājām Zanes tēti palīdzēt bērniem iepazīt profesiju – mūziķis. Bijām patīkami pārsteigti par Zanes ģimenes lielo atsaucību, jo pie mums ieradās ne tikai tētis, bet arī mamma un vecmāmiņa. Šī tikšanās bija emociju un prieka pārpilna. Bērniem bija iespēja iepazīt dažādus mūzikas instrumentus, kopīgi dziedāt un muzicēt, kā arī iegūtu daudz pozitīvu emociju.  Gribam teikt lielu paldies Zanes ģimenei par atsaucību palīdzot bērniem iepazīt profesiju – mūziķis.

Marta darbīgā mēneša izskaņā, norisinājās vecāku diena, kurā iesaistījās arī vecāki. Kopīgi darbojāmies radošajās darbnīcās, kur nostiprinājām zināšanas par jau iepriekš iepazītām profesijām.

Sirsnīgs, paldies, visiem, kuri atsaucās mūsu idejām un paradīja bērnu ikdienu daudz interesantāku un krāsaināku!

“Mārītes” audzinātājas

Zālīšu ģimene

Author: Armands Radzuška