IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !

Sakarā ar pašvaldību apvienošanu un  resursu vadības sistēmas G-VEDIS ieviešanu no 01.07.2021. nebūs iespējams veikt nekādus maksājumus  nevienā no  Vaiņodes novada pagastu kasēm, kā arī ar 01.07.2021. tiek slēgti Vaiņodes novada domes norēķinu konti. 

Informācija aktuāla līdz 07.07.2021. vai līdz turpmākam paziņojumam.

Paldies par sapratni!

Author: Armands Radzuška