Iedzīvotāju ievērībai! Ar 31.08.2016. beidz pastāvēt Vaiņodes novada pašvaldības būvvalde

Ar 31.08.2016. beidz pastāvēt Vaiņodes novada pašvaldības būvvalde un ar 01.09.2016. būvvaldes funkcijas Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā Vaiņodes novada dome deleģējusi Priekules novada pašvaldības būvvaldei .

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 Priekulē:

Otrdienās: no 10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00,  Priekulē pašvaldības administratīvajā ēkā, Saules ielā 1.
Būvvaldes vadītāja Ineta Butāne tālrunis 29283768, ineta.butane@priekulesnovads.lv
Būvinspektors Guntars Ļaudāms tālrunis 26004855, guntars.laudams@priekulesnovads.lv 

Vaiņodē

Būvvaldes vadītājs/arhitekts: Ineta Butāne
m.t.: 29283768
pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena, no plkst. 10:00 līdz 13:00

Būvinspektors: Andris Vaivars
m.t.: 26524249
pieņemšanas laiks: katru piektdienu, no plkst. 10:00 līdz 13:00

Author: Armands Radzuška