Iedzīvotāju zināšanai! 24., 25., 26., novembrī Zemessardzes Liepājas 44. kājnieku bataljonam ir plānotas apmācības.

Apmācībās piedalīsies ap 20 zemessargiem un karavīriem. Tās plānots organizēt Vaiņodes novada Augustes ciema apkārtnes teritorijā( privātā īpašumā). Apmācību laikā netiks izmantoti nekāda veida ieroči, salūtmunīcija, imitācijas līdzekļi.

Apmācību laikā dalībnieki pārvietosies Vaiņodes novadā, pa autoceļu P135 Priekule-Vaiņode. Apmācību laikā tiks nodrošināta kontrole, lai nepieļautu kaitējumu apkārtējai videi, ievērotu ugunsdrošības prasības, kā arī nodrošināta privātīpašuma neaizskaramība.

Inese Pūlīte
Vaiņodes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Author: Armands Radzuška