Iedzīvotāju zināšanai! Komunālās nodaļas paziņojums.

Jau iepriekš esam informējuši, ka no 01.03.2018 stājas spēkā jaunie ūdens un kanalizācijas izcenojumi. Pēdējo reizi pārskatīti un paaugstināti tie tika 2008. gada 1. janvārī. Šo gadu laikā ar Eiropas projektu palīdzību ir veikti dažādi ūdens kvalitātes un kanalizācijas novadsistēmas uzlabojumi, kas prasījuši arī finansiālu ieguldījumu no pašvaldības.

Ņemot vērā to, ka globāli arvien vairāk tiek runāts par ūdens kā resursa taupīšanu, arī mums katram savā mājā jāpiedomā par to, ka ūdens ir vērtība. Un tā arī pret to jāizturas.

Tāpēc aicinām uzstādīt ūdens skaitītājus. Un atbildīgi izturēties pret ūdens nelietderīgu izmantošanu! Arī pret vidi izturēsimies atbildīgi un savus notekūdeņus novadīsim attīrīšanas iekārtās! Aicinām visus kuriem ir iespēja,  pieslēgties kopīgai kanalizācijas sistēmai izmantot to.

Ar cieņu un uz turpmāku sekmīgu sadarbību, Jūsu komunālā nodaļa.

Author: Armands Radzuška