IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.1 PANTA KĀRTĪBĀ „VAIŅODES TAUTAS TĒRPU IZGATAVOŠANA”

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu „VAIŅODES TAUTAS TĒRPU IZGATAVOŠANA”
Identifikācijas Nr. VND/2012/9/ELFLA

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta regulējumu.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 08. oktobrim plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500

Ievietots: 27.09.2012.

Author: Mārtiņš