Informācija iedzīvotājiem!

2018.gada 27. martā Vaiņodes novada dome pieņēmusi lēmumu( protokols Nr. 4., 19.p.) “Par izmaiņām Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās”, kurā tiek likvidētas trīs štata vietas (1 štata vietu automobiļa vadītājs / apkures kurinātājs / ēkas dežurants un 2 štata vietas speciālā automobiļa vadītājs / ugunsdzēsējs).

Lai nodrošinātu operatīvu palīdzību ugunsnelaimes gadījumā un lai sniegtu atbalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošinot ūdens piegādi ugunsnelaimes vietā vasaras periodā automašīna “IVECO” atradīsies komunālajā nodaļā, vai iespējami tuvāk pašvaldības  norīkota automobiļa vadītāja dzīves vietai. Ziemas periodā automašīna atradīsies depo telpās (Raiņa ielā 4, Vaiņodē).

 

Embūtes pagasta Vībiņos tiks nodrošināta ūdens muca, ar kuru vajadzības gadījumā tiks nodrošināta ūdens piegāde ugunsnelaimes vietā.

 

Ugunsnelaimes gadījumā lūdzam zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112

 

Author: Armands Radzuška