Informācija par ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Līdz 12.maijam Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes locekļiem jāsaskaņo projekta attālinātās kārtas vajadzības. Jau ir iesniegtas un rudenī sāksies mācības projekta 5.kārtā. Attālinātā kārta ir īpaša, tā izveidota, reaģējot uz ārkārtas situāciju un nepieciešamību nodrošināt mācības dīkstāves apstākļos. Šajā kārtā visas mācības notiks tikai attālināti. Vienās un tais pašās programmās varēs iesaistīties personas gan no nodarbināto projekta, gan bezdarbnieku projekta. Specialitātes šoreiz netiek noteiktas. Izglītības iestādes var piedāvāt visu, ko ir iespējams īstenot attālināti. Taču ir noteiktas nozares. Tās ir: 

 • Būvniecība,
 • Drukas un mediju tehnoloģijas,
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Enerģētika,
 • Kokrūpniecība,
 • Ķīmiskā rūpniecība,
 • Lauksaimniecība,
 • Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors,
 • Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
 • Pārtikas rūpniecība,
 • Transports un loģistika.

Šajā kārtā netiks piedāvātas neformālās izglītības programmas. Izglītības iestādes savā piedāvājumā var iekļaut profesionālās pilnveides izglītības programmas, modulāro profesionālās izglītības programmu moduļus un augstākās izglītības iestāžu studiju moduļus. Augstskolu studiju moduļi tiek izziņoti pirmo reizi, tā ir jauna, laba iespēja. Attālinātās kārtas īstenošana notiks ļoti strauji. Nozaru vajadzības tiks saskaņotas (vai arī netiks) 12.maijā. Izglītības iestādēm būs jāiesniedz piedāvājums līdz 22.maijam.  Pieteikties mācībām varēs līdz 26.jūnijam. Un mācības uzsāks īstenot jūlija sākumā. Lūdzu pārdomāt šo informāciju un sazināties ar mani, ja ir jautājumi un iebildumi. Lai es varētu tos ņemt vērā, sniedzot savu saskaņojumu. Aicinu pašvaldību koordinatorus apzināt iedzīvotāju vajadzības – kādas tēmas viņi šais 11 nozaru ietvaros gribētu apgūt. Plānoju 13.maijā organizēt Kurzemes reģiona pieaugušo izglītotāju attālināto sanāskmi, kurā mēs varētu pārrunāt pieprasījuma un piedāvājuma aspektus, kā arī citus jautājumus.  2. IZM aptauja par pieaugušo izglītības terminiem. IZM projekts “Nacionālie koordinatori” ir sagatavojis pieaugušo izglītībā lietojamo terminu skaidrojumu . Tas darīts ar nolūku panākt vienotu terminu lietojumu. Autori aicina izvērtēt piedāvātos terminus un sniegt savus priekšlikumus. To var izdarīt vietnē muzizglitiba.lv. Ar terminiem ir diezgan daudz neskaidrību, par kurām es esmu izteikusi viedokli EPALE platformā. Aicinu arī Jūs iesaistīties terminu izvērtēšanā, lai mēs panāktu labāku rezultātu. Aptauja būs atvērta līdz 29.maijam. 3. Arī ārkārtas apstākļos notiek mācības. EPALE projektā 26.maijā notiks tiešsaistes seminārs “Starpkultūru izglītība, rīki un metodes pieaugušo izglītībā”. Pieteikšanās līdz 20.maijam. Vairāk.Organizācija Riga TechGirls piedāvā sievietēm bez maksas apgūt IT prasmes. Pretendentēm nepieciešamas analītiskās prasmes un angļu valodas zināšanas. Pieteikšanās līdz 12.maijam šeit. Daudz un dažādus kursus attālināti piedāvā LPS mācību centrs. Ir iespēja izmantot vai aizgūt idejas. Arī Kurzemē notiek rosība. Nīcā šodien āra nodarbībās sāk darboties suņu skola. Ventspils Digitālais centrs aicina apgūt video montāžu. Arī citi neslinko. Rakstiet par sevi un dalīsimies pieredzē.

Visu labu vēlot, Dr.paed. Ingrīda Muraškovska Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte m.t. +371 22195600

Author: Armands Radzuška