Informācija!

Vaiņodes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus,  uzņēmējus izteikt priekšlikumus pašvaldībai piederošas ēkas Kalnu ielā 4, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads (bijušais bērnudārzs) tālākai izmantošanai. Telpu izmantošanas veids – noliktava.

Aptuvenā izmantojamā telpu platība  900  m.

Lūdzam priekšlikumus iesniegt rakstiskā veidā, Vaiņodes novada pašvaldībā Raiņa 23A, Vaiņodē vai Embūtes pagasta pārvaldē Uzvaras ielā 6 līdz šī gada  18.aprīlim. Sīkāka informācija pie pašvaldības izpilddirektora Normunda Pāvila, telefons 22009884.

Author: Armands Radzuška