Informācijai! Par SIA “Vaiņodes pagasta doktorāts”

Ar 2020.gada 25.augusta lēmumu Vaiņodes novada dome nolēma uzsākt SIA “Vaiņodes pagasta doktorāts” likvidācijas procesu.

SIA “Vaiņodes pagasta doktorāts” ir pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras saimnieciskā darbība kopš 2012.gada nenotiek.

SIA “Vaiņodes pagasta doktorāta” likvidācijas process neattiecas uz ģimenes ārstu praksēm, tātad, ģimenes ārstu prakses darbosies kā līdz šim.

Author: Armands Radzuška