Interešu izglītības programmas

Muz.sk.

MĀKSLA – pedagogs Inese Pāvila

1.sept.2011 082
Bērnu darbi
1.sept.2011 086
Bērnu darbi

BĒRNU VOKĀLĀ STUDIJA – pedagogs Gunita Riežniece

Skolotaju-diena
Skolotāju diena
Ziemassvetki 2012
Ziemassvētki

MŪSDIENU RITMA MŪZIKA – pedagogs Eduards Viderkers

ritma grupa 001
Ritma grupa
Juras kakis
Jūras kaķis

Author: Mārtiņš