Izsludināta pieteikšanās vakancei – SOCIĀLAIS DARBINIEKS Vaiņodes novada sociālājā dienestā.

VAKANCE VAIŅODES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

Sociālais darbinieks

Profesija:        Sociālais darbinieks, pilna slodze.

Darba veids:   Darba līgums uz nenoteiktu laiku. Pārbaudes laiks 3 mēneši.

Prasības:       Otrā līmeņa profesionālā vai augstākā izglītība sociālajā darbā.

Mēs sagaidām:

 • Cieņu pret jebkuru cilvēku un humānu izturēšanos.
 • Empātiju, toleranci, diskrētumu, pašcieņu.
 • Pārliecību par sevi un savām spējām.
 • Labu komunikācijas prasmi ar dažāda veida cilvēkiem.
 • Elastīgu darbu, dinamiskā darba vidē.
 • Augstu atbildības sajūtu.
 • Organizētu, precīzu darba izpildi un paškontroli.
 • Spēju izvērtēt situāciju un būt patstāvīgam pienākumu izpildē.

Pienākumi:

 • Sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
 • Palīdzēt personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas.
 • Atbalstīt personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot.
 • Piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai.
 • Nodrošināt informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un veido kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem.
 • Ievērot sociālo darbinieku ētikas kodeksu.
 • Organizēt sociālo resursu piesaisti.

Darba vieta:    Vaiņodes novada dome, Raiņa iela 23A, Vaiņode Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. LV-3435

Pieteikties:

Elektroniski uz e-pastu dome@vainode.lv
Pastkastīte Vaiņodes novada domes priekštelpā
Sūtot pa pastu uz adresi Vaiņodes novada dome, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV – 3435
līdz 15.12.2020.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule
 • Dzīves apraksts (CV)
 • Izglītību un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopija.

Author: Rolands Mozrims